STRUKTURA ORGANIZACYJNA PIG-PIB

 2 schemat pig pib pl 7 2018


Dyrektorowi Instytutu
bezpośrednio są podporządkowane następujące komórki organizacyjne Instytutu:

 1. Biuro Dyrektora
 2. Dział Komunikacji i Promocji
 3. Dział Personalny
 4. Dział Zamówień Publicznych
 5. Dział Prawny
 6. Dział Bezpieczeństwa
 7. Zespół ds. BHP
 8. Zespół Audytu Wewnętrznego
 9. Pełnomocnik ds. Jakości
 10. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
 11. Oddział Geologii Morza w Gdańsku
 12. Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 13. Oddział Karpacki w Krakowie
 14. Oddział Pomorski w Szczecinie
 15. Oddział Świętokrzyski w Kielcach


Zastępcy Dyrektora ds. Służby Geologicznej są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion służby geologicznej:

 1. Dział Koordynacji Zadań Służby Geologicznej
 2. Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
 3. Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna
 4. Program Geozagrożenia i Geologia Inżynierska
 5. Program Hydrogeologia i Środowisko
 6. Program Geologiczne Bazy Danych
 7. Program Modelowanie Procesów Geologicznych
 8. Program Narodowe Archiwum Geologiczne.


Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion badań i rozwoju:

 1. Sekretarz Naukowy
 2. Dział Planowania i Rozliczania Badań
 3. Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych
 4. Zakład Geologii Regionalnej
 5. Zakład Hydrogeologii i Geologii Środowiska
 6. Centrum Modelowania Procesów Geologicznych
 7. Dział Wydawnictw


Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion administracyjno-ekonomiczny:

 1. Dział Finansowo-Księgowy
 2. Zespół Controllingu
 3. Dział Administracyjny
 4. Dział Informatyki


Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych są podporządkowane następujące komórki organizacyjne tworzące pion ogólny Instytutu:

 1. Biblioteka i Muzeum Geologiczne
 2. Zespół Laboratoriów

 

 OBSZARY DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

oddzialy pig