OFERTA EDUKACYJNA

 dyzio edu

Bogatą ofertę edukacyjną i wystawienniczą, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również do nauczycieli, instytucji i firm, oferuje Muzeum Geologiczne PIG-PIB. Prowadzone przez pracowników muzeum zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej uzupełniają i poszerzają zasób wiadomości z przyrody i geografii i są zgodne z założeniami programów nauczania.

 

OFERTA

 

LEKCJE I WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Zapraszamy na wykłady i prezentacje multimedialne oraz warsztaty z wykorzystaniem okazów geologicznych. Zajęcia są prowadzone w dni powszednie w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

Szczegółowe informacje i tematy lekcji znajdują się na stronie Muzeum Geologicznego PIG-PIB

 

SKAŁY POLSKI - KOLEKCJE DYDAKTYCZNE DLA SZKÓŁ

Kolekcje zawierają zbiór skał magmowych, osadowych i metamorficznych pochodzących z obszaru całej Polski. Są one przydatnym narzędziem do nauczania geologii podczas lekcji geografii oraz zajęć pozalekcyjnych.

Szczegóły na stronie Muzeum Geologicznego PIG-PIB

 

 

URODZINY W MUZEUM GEOLOGICZNYM

W soboty i w niedziele organizujemy w Muzeum Geologicznym w Warszawie imprezy urodzinowe dla dzieci w wieku 6-12 lat. Umożliwiają one kreatywne spędzenie czasu poprzez poznawanie geologicznej przeszłości Ziemi.

Szczegóły dotyczące urodzin znajdują się na stronie Muzeum Geologicznego PIG-PIB

 

ARANŻACJA I WYPOŻYCZANIE TEMATYCZNYCH WYSTAW GEOLOGICZNYCH

 

Na zamówienie przygotowujemy dedykowane wystawy geologiczne. Istnieje również możliwość wypożyczania gotowych tematycznych wystaw czasowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 45 92 387 lub 22 45 92 309