ŚCIEŻKI GEOTURYSTYCZNE

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego zaprojektowali:

 

zaj sciezka swislina  Ścieżka geoedukacyjna ,,Dolina Świśliny” >> 
 zaj sciezka pielgrzymka 100x100  Ścieżka geoturystyczna „Stanowiska dokumentacyjne gminy Pielgrzymka”
zaj jurajskie wapienniki Ścieżka geoturystyczna „Na tropie jurajskich wapienników” >>

   

Ścieżki edukacyjne w gminie Strzegowo na Mazowszu

grafika ilustracyjna  Na Wzniesienia Mławskie >> 
 grafika ilustracyjna  Pętlą wokół Wkry >>

   

Ścieżki w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd w gminie Olsztyn koło Częstochowy

grafika ilustracyjna   Na dnie jurajskiego morza >>
 grafika ilustracyjna  W krainie białych skał >>