GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNO-TURYSTYCZNY
GEOTRASA SUDETSKÁ - GEOLOGICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE

 

geostrada sudeckaAutorzy: Andrzej STACHOWIAK, Stefan CWOJDZIŃSKI, Adam IHNATOWICZ, Justyna PACUŁA, Štěpánka MRÁZOVÁ, Darja SKÁCELOVÁ, Jiří OTAVA, Vratislav PECINA, Miroslav REJCHRT, Zuzana SKÁCELOVÁ, Josef VEČEŘA

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Česká geologická služba, 2013

ISBN 978-83-7863-247-4 (PIG-PIB)
ISBN 978-80-7075-835-9 (ČGS)

 

 

 

Przewodnik geologiczno-turystyczny po trasie Geostrada Sudecka. Liczy ona ponad 600 km i wiedzie od Bogatyni na zachodzie do Opawy na wschodzie przez przygraniczne obszary czeskiej i polskiej części Sudetów. Trasa Geostrady podzielona jest na trzy części: Zachodnio-, Środkowo- i Wschodniosudecką, i w siedmiu miejscach przekracza granicę państwową. W każdej z części, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej, zamontowano wielkoformatowe tablice informacyjne (łącznie 21 szt.) poświęcone wybranej problematyce geologicznej.

 

W liczącym 230 stron przewodniku opisano około 300 stanowisk po stronie polskiej i czeskiej. Pozwalają one turyście zapoznać się z różnorodnymi typami skał, ich wiekiem, historią powstania oraz procesami przeobrażeń, jakim podlegały w długiej historii geologicznej Sudetów. W przewodniku uwzględniono także m.in. najciekawsze stanowiska zróżnicowanych morfologicznie form skalnych, historię wydobycia i wykorzystania kopalin, a także występowanie wód mineralnych. 

 

Przewodniki, foldery i tablice informacyjne można pobrać tutaj. W ograniczonym nakładzie są też dostępne w wybranych punktach informacji turystycznej na trasie Geostrady Sudeckiej.


Projekt Geostrada Sudecka został zrealizowany przez PIG-PIB we współpracy z Czeską Służbą Geologiczną w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Więcej informacji na stronie: www.geostrada.eu