NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

2016

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał prof. dr. hab Antoniemu Wójcikowi Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju geologii. Odznaczenie wręczył profesorowi podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.

 

Złoty Krzyż Zasługi

 • prof. dr hab. Antoni Wójcik

 

ODZNACZENIA RESORTOWE

Na wniosek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego Andrzeja Gąsiewicza minister środowiska Jan Szyszko nadał 18 odznak honorowych Zasłużony dla Polskiej Geologii i  6 odznak honorowych „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”

 • mgr inż. Teresa Adamczak-Biały
 • dr Marek Barański
 • mgr Eliza Dziekan-Kamińska
 • Jadwiga Gac-Jachowicz
 • dr Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz
 • dr Mirosław Kamiński
 • dr Maciej Kłonowski
 • inż. Antonina Lachowska
 • mgr Ewa Machalska
 • Małgorzata Matyszewska
 • mgr Maciej Młynarczyk
 • Włodzimierz Ogrodowczyk
 • inż. Stanisław Olczak
 • Monika Piotrowska
 • mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 • Elżbieta Wajmer-Brzeska
 • mgr Marek Wielgosz
 • mgr Krystyna Wołkowicz

 

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 • mgr Dariusz Choromański
 • mgr inż. Marek Gałka
 • mgr Jacek Kochanowski
 • dr inż. Izabela Laskowicz
 • mgr Anita Starzycka
 • mgr Leszek Zaleszkiewicz

 

INNE WYRÓŻNIENIA

 

Zielony Laur

W XI konkursie Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” nagrodziła ekspertów PIG-PIB - Tomasza Nałęcza, Wojciecha Wołkowicza i Dariusza Choromańskiego -  za projekt likwidacji zbiornika odpadów niebezpiecznych „Górka” w Trzebini i rekultywacji jego obszaru.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane za najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych. Nagroda ta została przyznana PIG-PIB za projekt pt. Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.