NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

2019

Nagroda "Special Achievement in GIS Award"

Firma Esri Inc. uhonorowała działalność Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS) przyznaniem międzynarodowej nagrody SAG (Special Achievement in GIS Award). Wyróżnienie to nadawane jest instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS. Więcej informacji >>

 

Nominacja do tytułu "Symbol 2019" w kategorii "Synergia Nauki i Biznesu"

Państwowy Instytut Geologiczny –PIB uzyskał nominację do tytułu Symbol 2019 w kategorii Synergia Nauki i Biznesu za całokształt działalności, a w szczególności za projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Więcej informacji >>

 

Nominacja do Godła "Teraz Polska"

Technologia przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w kierunkowych otworach wiertniczych została nominowana do Godła „Teraz Polska” w kategorii: przedsięwzięcia innowacyjne. Twórcami zgłoszonej technologii jest konsorcjum, w skład którego wchodzą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Więcej informacji >>