NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

2019

Godło "Teraz Polska"

Zostaliśmy laureatem Konkursu "Teraz Polska" w kategorii "Przedsięwzięcia Innowacyjne". Zwycięstwo zapewnił nam oraz PGNiG S.A. wspólny projekt „Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w kierunkowych otworach wiertniczych”. Projekt ma całkowicie nowatorski charakter – jest to pierwsze w Polsce i Europie udostępnienie metanu pokładów węgla (CBM) otworem horyzontalnym z wielostopniowym, masywnym szczelinowaniem hydraulicznym.

Więcej informacji >>

 

Nagroda "Symbol 2019" w kategorii "Synergia Nauki i Biznesu"

Państwowy Instytut Geologiczny –PIB otrzymał nagrodę Symbol 2019 w kategorii "Synergia Nauki i Biznesu 2019" za całokształt działalności, a w szczególności za projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. "Symbol" to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Nagroda „Symbol 2019” jest wręczana od 2010 r. przez redakcje „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” oraz „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W ciągu 8 lat laureatami Symbolu zostało ponad 500 instytucji.

Więcej informacji >>

 

Nagroda "Special Achievement in GIS Award"

Firma Esri Inc. uhonorowała działalność Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS) przyznaniem międzynarodowej nagrody SAG (Special Achievement in GIS Award). Wyróżnienie to nadawane jest instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS.

Więcej informacji >>

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

PIG-PIB został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Zasługi dla rozwoju nauki. Nagroda została przyznana za 100 lat prowadzenia badań na rzecz nowoczesnej geologii i bezpieczeństwa Państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych.

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

W uznaniu zasług PIG-PIB dla rozwoju nauki i gospodarki kraju, w tym Mazowsza, Uchwałą nr 69/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. Instytut otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.