Nagroda „Nowe Impulsy 2018” dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

26 września w Katowicach dyrektor PIG-PIB dr Tomasz Nowacki odebrał wyróżnienie „Nowe Impulsy 2018”, przyznane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, wydawcę Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.pl. Nagroda została przyznana łącznie dla Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB oraz PGNiG SA za „odmetanowienie pokładów węgla w rejonie Gilowice (Śląskie)”. 

Odbierając nagrodę za przyznane wyróżnienie dyrektor Nowacki wymienił głównych autorów tego sukcesu. Są nimi: inicjator wspólnego projektu dr Piotr Woźniak - były Główny Geolog Kraju, a obecnie Prezes Zarządu PGNiG SA, dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu oraz zespół współpracowników.

„Cieszę się, że mam przyjemność kierować niemal stuletnim instytutem, który realizuje nowe, innowacyjne działania. Już dziś stają się one nowymi impulsami dla rozwoju nie tylko potencjału PIG-PIB, ale będą również wspierać polską gospodarkę i energetykę. Wspólna z PGNiG realizacja projektu w Gilowicach ukazuje potencjał naszego Instytutu i jest przykładem znakomitej współpracy służby geologicznej, nauki i biznesu. Ze strony PIG-PIB jest to przede wszystkim sukces znakomitego zespołu pracowników pod kierownictwem dra Janusza Jureczki z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB” – stwierdził dyrektor Nowacki.

joanna podgorska pgnig i tomasz nowacki pib

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dr Tomasz Nowacki oraz Joanna Podgórska, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG odbierają nagrodę "Nowe Impulsy 2018" z rąk Wojciecha Kuśpika, wydawcy Nowego Przemysłu oraz portalu WNP.pl, prezesa Grupy PTWP SA

Nagrodzone prace realizowane były w ramach projektu badawczego „Stymulacja produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice 1 i Gilowice 2H wraz z testami dopływu metanu”. Pierwsze w Polsce i Europie udostępnienie metanu z pokładów węgla otworem horyzontalnym z wielostopniowym masywnym szczelinowaniem hydraulicznym to nowatorskie przedsięwzięcie realizowane przez dwa nagrodzone podmioty. Podobne badania, polegające na rozpoznaniu możliwości zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu kierunkowymi otworami wiertniczymi w kopalni „Mysłowice-Wesoła”, Instytut rozpoczął już w 2012 roku.

tomasz nowacki pib

Dr Tomasz Nowacki z nagrodą "Nowe Impulsy 2018" dla PIG-PIB za nowatorskie przedsięwzięcie udostępnienia metanu z pokładów węgla otworem horyzontalnym z wielostopniowym szczelinowaniem hydraulicznym

Według szacunków ekspertów Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wynoszą 170 mld m3. Ten bardzo duży potencjał - prawie dwukrotnie większy, niż zasoby wydobywalne zagospodarowanych złóż polskich złóż gazu ziemnego (94,48 mld m3) - był do tej pory wykorzystany w niewielkiej skali. W 2017 r., podczas eksploatacji węgla w polskich kopalniach wydzieliło się ponad 948 mln m3 metanu, z czego zagospodarowano jedynie 212 mln m3 (22,4%). Ponad trzy czwarte metanu trafiło do atmosfery.

Projekt „Stymulacja produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice 1 i Gilowice 2H wraz z testami dopływu metanu” wiąże się z poprawą bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz ich zwiększeniem ich rentowności w przypadku zastosowania opracowanej technologii na szerszą skalę. Obniżenie emisji metanu do atmosfery ma istotny wpływ na redukcję efektu cieplarnianego.

Sukces prac w Gilowicach to efekt współpracy pracy znakomitego zespołu: pracowników PIG-PIB pod kierownictwem dra Janusza Jureczki oraz pracowników PGNiG.

nowe impulsy 2018 laureaci 1

Laureaci nagrody "Nowe Impulsy 2018"

Tekst: Adam Kordas
Zdjęcia: Imago Public Relations