7 maja 2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny obchodził okrągłą rocznicę swojego powstania. Zainaugurowany tego dnia Jubileusz 100-lecia potrwa do 31 maja 2020 roku. W tym czasie odbędą się liczne sesje i konferencje naukowe, podczas których zostaną wygłoszone referaty nawiązujące do osiągnięć PIG-PIB w dziedzinie geologii oraz do aktualnie prowadzonych badań.