11 października 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu Geologia 2019. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i jego pracownicy zostali wyróżnieni trzykrotnie, w kategoriach: „Dorobek”, „Fundamentalne odkrycie” oraz „Popularyzacja geologii i geośrodowiska”. Nagrody wręczył wiceminister środowiska dr Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.