Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Na budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 31 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r.