26 września 2023 r. Muzeum Geologiczne przy Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB odwiedzili przedstawiciele Światowego Geoparku UNESCO Katla z Islandii wraz z pracownikami Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH. Wspólnie z Geoparkiem Świętokrzyskim realizują oni projekt ,,Geoturystyka i Geoparki", którego integralną częścią była wizyta studyjna w Górach Świętokrzyskich.