W dniach 25-28 października 2018 r., w Pałacu w Brunowie koło Lwówka Śląskiego odbyła się jubileuszowa XXV Sesja Sekcji Petrologii PTMin (Petrology in narrow and wide perspective). Tegoroczna konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: dr Magdalena Pańczyk – Nawrocka, mgr Katarzyna Zboińska, mgr inż. Jakub Bazarnik, mgr Andrzej Chmielewski, dr inż. Piotr Lenik i dr Sylwester Salwa.

Pierwsze spotkanie powołanej pod koniec 1992 roku sekcji zostało zorganizowane w październiku 1993 r. przez prof. Jacka Puziewicza i zespół wrocławski. Początkowo konferencje odbywały się w języku polskim. Przełomowe dla prężnie działającej Sekcji Petrologii „Puzoniadą” było spotkanie, które odbyło się w 1999 w Sobótce-Górce - wprowadzenie języka angielskiego umiędzynarodowiło konferencję. Od tamtej pory tradycją stało się goszczenie zaproszonych, wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.

uczestnicy konferencji

Uczestnicy jubileuszowej XXV Sesji Sekcji Petrologii PTMin

W tym roku uczestniczy sesji mieli zaszczyt wysłuchać następujących referatów przewodnich:

 • Justyna Baron (University of Wrocław, Poland): "Archaeological objects as a subject of multi-faceted analysis. Some examples of archaeological and geological co-operation"
 • Hilary Downes (Birkbeck, University of London, UK): "Meteorites as witnesses to Solar System Evolution"
 • Marek Grad (University of Warsaw, Poland): "Podolian, Saxonian and Baltic plates - from Teisseyre-Tornquist Line to TESZ"
 • Károly Hidas (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-UGR, Spain): "Reading rocks: microstructure visualization in the service of petrology"

W trakcie Sesji zostały zaprezentowane wyniki badań naukowych specjalistów z PIG-PIB:

 • J. Ciesielczuk, R. Włodyka, A.J Paulo, M. Sikorska, G. Racki, J. Żaba, K. Gaidzik: "The origin of feldspars in Cretaceous Ashua limestones, Southern Peru"
 • J. Ciążela, B. Pieterek, M. Pańczyk, Z. Czupyt, Ad. Fiege, J. Koepke, A. Muszyński, M. Lazarov: "Pioneer SHRIMP measurements of S isotopes in pyrrhotite and chalcopyrite: details of the method and first insight into S isotope fractionation during cooling of sulfide liquid"
 • J. Bazarnik, J. Majka, W. C. McClelland, K. Kośmińska, S. Elvevold, K. Piepjohn, Z. Czupyt: "U-Pb SHRIMP zircon dating of metaigneous rocks from West Ny-Friesland, northern Svalbard: Improved connections between Svalbard and Greenland"
 • A. Chmielewski, S. Oszczepalski, A. Głuszyński, A. Kuczak: "Variability of ore mineralization in the vicinity of fault zones in the Radwanice-Gaworzyce copper-silver deposit"
 • P. Lenik, J. Bazarnik, S. Salwa, P. Kuć, G. Zieliński: "The occurrences of Se-bearing minerals in Holy Cross Mountains"
 • A. Przybyło, A. Pietranik, G. Zieliński: "Monzodioritic magma differentiation processes recorded in apatite from the Niemcza Zone: Insights from in-situ analyses by electron microprobe"
 • K. Zboińska, W. Bartz: "Petrography and provenance of sandstones from architectural details from south-western Poland – preliminary results"
 • K. Zboińska, W. Bartz: "Cretaceous joint sandstones from the North-Sudetic Basin (quarries in Lwówek Śląski) – their exploitation and history of use"

Lista prezentacji specjalistów z PIG-PIB (abstrakty) zamieszczone zostały w Mineralogia Special Papers vol. 48.

j. ciazela

J. Ciążela (Centrum Badań Kosmicznych PAN) prezentuje wyniki analiz SHRIMP wykonane we współpracy naukowej z PIG-PIB w ramach unijnego projektu ECORD

Ostatniego dnia konferencji, jak co roku, zorganizowano wycieczkę terenową, ukazującą różnorodność geologiczną okolicy. Pierwszym punktem wycieczki była tzw. Szwajcaria Lwówecka – grupa piaskowcowych skałek w Lwówku Śląskim, reprezentujących dolny piaskowiec ciosowy z synklinorium północnosudeckiego, który został zaprezentowany przez Katarzynę Zboińską z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB.

Konferencja odbywa się zawsze w październiku i jest organizowana przez różne ośrodki naukowe. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB miał zaszczyt współorganizować w 2005 roku (wraz z Uniwersytetem Warszawskim) XII Sesję zatytułowaną „Crystalline rocks of the East-European Craton”. Kolejna, XXVI sesja będzie także organizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB i Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, tym razem w Chęcinach. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy!

Tekst: Magdalena Pańczyk - Nawrocka, Katarzyna Zboińska