Czerwcowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas ukazało się już 796 numerów pisma.