Ponad sto map wybranych ze stuletniego dorobku Państwowego Instytutu Geologicznego prezentuje nowa publikacja, która zamyka obchody niedawnego jubileuszu. Zaprezentowano w niej m.in. mapy opracowane do 1945 roku,  atlasy i mapy geologiczne, geofizyczne, surowcowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geochemiczne, geośrodowiskowe i geoturystyczne. Przekrojowe kompendium polskiej kartografii geologicznej jest już dostępne w wersji online dla wszystkich zainteresowanych.