Firma Esri Inc. uhonorowała działalność Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS), przyznając nam międzynarodową nagrodę SAG (Special Achievement in GIS Award). Wyróżnienie to przyznawane jest instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS.