Przedsiębiorcom eksploatującym złoża kopalin przypominamy o obowiązku corocznego sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.