W ramach serii wydawniczej "Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego" ukazało się pięć kolejnych opracowań: Wilga IG 1,  Bodzanów IG 1, Zaręby IG 2, Grochowice M 9 oraz Jezioro Okrągłe IG 1, IG 2. "Profile..." są wydawane od  1972 roku w celu szybkiego udostępniania oryginalnych wyników badań geologicznych z wierceń.