8 maja 2023 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) odbyło się spotkanie, którego głównym punktem była prelekcja wygłoszona przez dr. Cezarego Krawczyńskiego z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB na temat meteorytów. W wydarzeniu uczestniczyło około 30 osób.