12 listopada 2019 r. w Ministerstwie Środowiska zebrał się po raz pierwszy Zespół doradczy do spraw geologii i górnictwa. Podczas posiedzenia wyznaczono działania w obrębie poszczególnych obszarów oraz przedstawiono wstępny harmonogram zadań. Przedyskutowano również propozycje zaangażowania członków Zespołu w prace w wyznaczonych obszarach. W inauguracyjnym spotkaniu z ekspertami oraz naukowcami wziął udział Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio.