Trzeci Międzynarodowy Kongres Stratygraficzny odbył się w dniach 2 - 5 lipca 2019 r. w historycznej części ("la Cà Granda", XV wiek) Università degli Studi di Milano (Uniwersytetu Mediolańskiego). Kongresy stratygraficzne mają stosunkowo młodą historię i odbywają się co kilka lat. Pierwszy został zorganizowany w 2013 roku w Lizbonie (Portugalia), a następny w 2015 roku w Graz (Austria). Tegoroczny, trzeci kongres został zorganizowany wspólnymi siłami przez Commissione Italiana di Stratigrafia, Servizio Geologico d’Italia, Società Geologica Italiana, Società Paleontologica Italiana, Associazione Italiana per lo studio del Quaternario i Università degli Studi di Milano. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.