Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 19 lipca 2020 r. w wieku 87 lat zmarł Sp. dr Andrzej Rydzewski. Był geologiem i petrografem złożowym, jednym z najwybitniejszych światowych ekspertów i autorytetów w dziedzinie rud miedzi, doskonałym znawcą geologii złóż polimetali. Całe życie zawodowe poświęcił pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie kierował wieloma jednostkami organizacyjnymi.  Był wychowawcą kilku pokoleń geologów.