Na zaproszenie Krajowej Agencji Energii Islandii oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk hydrogeolodzy z PIG–PIB: Tomasz Gągulski i Jakub Sokołowski wzięli udział w warsztatach szkoleniowych pn. „Optymalne wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym – dla zwiększenia korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych i klimatycznych”.