Trwa nabór wniosków do VIII edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Laureaci konkursu – dostawcy nowych, zielonych technologii – otrzymają wsparcie merytoryczno - edukacyjne, zaś oferowane przez nich rozwiązania będą miały szansę na zaistnienie na rynkach zagranicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 10 grudnia 2019 r.