Centrum geologii przez jeden dzień znajdowało się w Gdańsku, gdzie 14 listopada 2019 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) odbyło się Forum państwowej służby geologicznej (psg) oraz Forum państwowej służby hydrogeologicznej (psh). W ten sposób zapoczątkowaliśmy cykl spotkań prezentujących wyniki prac prowadzonych przez PIG-PIB pełniący funkcję obu służb.