17 lutego 2020 roku na terenie ośrodka naukowego GeoForschung Zentrum (GFZ) w Poczdamie w Niemczech odbyło się ostatnie, robocze spotkanie (General Assembly) partnerów projektu GEMex („Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for development of Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal Systems”), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele wszystkich 25 partnerów projektu, w tym delegacja Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB reprezentowana przez dr Wiesława Kozdroja i prof. Jerzego Nawrockiego.