Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, pełniący państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) opublikował nowy Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych - Tom 17 (65). Biuletyn... zawiera część przetworzonych wyników pomiarów i obserwacji położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych PIG - PIB z okresu IV kwartału roku hydrologicznego 2019 (sierpień–październik 2019).