W dniach 17 – 20 września 2019 roku odbyła się sesja referatowa i konferencja terenowa o charakterze warsztatów naukowych i szkoleniowych pt. „Od podnóża Tatr po brzeg Karpat. Współczesne wyzwania kartografii geologicznej". Warsztaty zostały zorganizowane z inicjatywy dr. hab. prof. PIG-PIB Leszka Jankowskiego, a organizatorem konferencji był Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Konferencja przeznaczona była głównie dla geologów, kartografów, pracowników przedsiębiorstw geologicznych i firm naftowych.