Geozagrożenia (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk) oraz surowce krytyczne to tematy, które w pierwszej kolejności będą podejmowane w ramach przyszłej współpracy z Wietnamem. To jeden z wniosków z dwóch spotkań z przedstawicielami wietnamskiej służby geologicznej (Vietnam Institute of Geosciene and Mineral Reseorces – VIGMR), które odbyły się online 29 kwietnia oraz 10 czerwca 2022 r.