W dniach 2-3 lipca 2019 r. w Racławicach k. Krakowa odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, zorganizowana przez Pracownię Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Tematyka konferencji poświęcona była szerokim zagadnieniom wprowadzenia do praktyki przemysłu mineralnego oraz gospodarki zasad racjonalnego wykorzystania kopalin oraz surowców mineralnych zgodnie z teorią i zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.