Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to kolejny krok w realizacji programu budowy morskich farm wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE. 13 lutego 2020 roku obie instytucje podpisały w tej sprawie list intencyjny.