W lutym 2023 r. w miejscowości Chrząstowice w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego PIG-PIB rozpoczął wiercenie otworu badawczego o planowanej głębokości 1500 metrów. 20 maja otwór osiągnął głębokość 600 metrów, przewiercając utwory czwartorzędu, miocenu, jury górnej i środkowej oraz wczesnego kambru. Otwór wiertniczy Chrząstowice PIG-1 jest drugim, po otworze Bibiela PIG-1, spośród trzech wierceń, których celem jest zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku i ich potencjału złożowego.