Szkoła Doktorska GeoPlanet

Szkołę Doktorską GeoPlanet (geoplanetschool.camk.edu.pl) prowadzą wspólnie następujące jednostki:

 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) – instytucja wiodąca
 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB).

Szkoła oferuje kształcenie doktoranckie w dyscyplinach astronomii, fizyki oraz nauk o Ziemi i środowisku, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, automatyki, elektroniki i elektrotechniki.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB dołączył do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet na mocy porozumienia z dnia 07 września 2022 r. o przystąpieniu do umowy o utworzeniu Szkoły Doktorskiej GeoPlanet zawartej w dniu 23 stycznia 2019 r.

Szkoła Doktorska GeoPlanet jest zarządzana przez Radę Szkoły, która składa się z koordynatorów kierujących Szkołą Doktorską na poziomie instytutów. Przewodniczącym Rady jest dr hab. Radosław Smolec, Koordynator Szkoły Doktorskiej w CAMK PAN.

W ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi studia doktoranckie w zakresie geologii.

Doktoranci mogą realizować projekty w następujących obszarach badawczych:

 • analiza basenów sedymentacyjnych oraz systemów naftowych,
 • geologia regionalna,
 • geotermia,
 • geofizyka,
 • geozagrożenia,
 • geologia środowiskowa,
 • geologia inżynierska,
 • tektonika,
 • paleontologia,
 • hydrogeologia,
 • geologia morza,
 • geologia czwartorzędu,
 • kartografia geologiczna,
 • modelowanie struktur i procesów geologicznych.

pdf Regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (185 KB)


Studia trwają 4 lata (8 semestrów)
i prowadzone są w języku angielskim.

W trakcie zajęć student uczęszcza na wykłady oraz uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Warunkiem ukończenia Szkoły Doktorskiej jest zrealizowanie Programu kształcenia, w tym zaliczenie wykładów interdyscyplinarnych oraz seminarium doktoranckiego na każdym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej i uzyskanie pozytywnej oceny corocznych sprawozdań postępów pracy oraz złożenie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie prowadzone jest na podstawie pdf Programu kształcenia (127 KB)  oraz pdf indywidualnego planu badawczego (73 KB) . Efekty kształcenia weryfikowane są na podstawie zaliczeń przedmiotów w formie egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych, referatów lub opracowań pisemnych. Celem realizacji programu kształcenia jest osiągnięcie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w formie otwartego konkursu międzynarodowego. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Przed złożeniem aplikacji Kandydaci powinni wybrać temat badawczy i skontaktować się z promotorem (lista proponowanych tematów prac).

Warunki i tryb rekrutacji określa pdf Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (105 KB) .

Dokumenty

pdf Regulamin Szkoły Doktorskiej (185 KB)

pdf Karta przebiegu kształcenia (155 KB)

pdf Regulamin rekrutacji (105 KB)

pdf Program kształcenia (127 KB)


Przydatne linki

Koordynator Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w PIG-PIB

dr hab. Marcin Dąbrowski, prof. Instytutu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 337 2092 w. 152
tel. kom. 731 481 316

Sekretariat Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w PIG-PIB

mgr Anna Rurant
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 459 2429
tel. kom. 507 000 061