Szkoła Doktorska GeoPlanet

Szkołę Doktorską GeoPlanet (geoplanetschool.camk.edu.pl) prowadzą wspólnie następujące jednostki:

 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) – instytucja wiodąca
 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB).

Szkoła oferuje kształcenie doktoranckie w dyscyplinach astronomii, fizyki oraz nauk o Ziemi i środowisku, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, automatyki, elektroniki i elektrotechniki.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB dołączył do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet na mocy porozumienia z dnia 07 września 2022 r. o przystąpieniu do umowy o utworzeniu Szkoły Doktorskiej GeoPlanet zawartej w dniu 23 stycznia 2019 r.

Szkoła Doktorska GeoPlanet jest zarządzana przez Radę Szkoły, która składa się z koordynatorów kierujących Szkołą Doktorską na poziomie instytutów. Przewodniczącym Rady jest dr hab. Radosław Smolec, Koordynator Szkoły Doktorskiej w CAMK PAN.

W ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi studia doktoranckie w zakresie geologii.

Doktoranci mogą realizować projekty w następujących obszarach badawczych:

 • analiza basenów sedymentacyjnych oraz systemów naftowych,
 • geologia regionalna,
 • geotermia,
 • geofizyka,
 • geozagrożenia,
 • geologia środowiskowa,
 • geologia inżynierska,
 • tektonika,
 • paleontologia,
 • hydrogeologia,
 • geologia morza,
 • geologia czwartorzędu,
 • kartografia geologiczna,
 • modelowanie struktur i procesów geologicznych.

Regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet


Studia trwają 4 lata (8 semestrów)
i prowadzone są w języku angielskim.

W trakcie zajęć student uczęszcza na wykłady oraz uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Warunkiem ukończenia Szkoły Doktorskiej jest zrealizowanie Programu kształcenia, w tym zaliczenie wykładów interdyscyplinarnych oraz seminarium doktoranckiego na każdym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej i uzyskanie pozytywnej oceny corocznych sprawozdań postępów pracy oraz złożenie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie prowadzone jest na podstawie pdf Programu kształcenia (127 KB)  oraz pdf indywidualnego planu badawczego (88 KB) . Efekty kształcenia weryfikowane są na podstawie zaliczeń przedmiotów w formie egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych, referatów lub opracowań pisemnych. Celem realizacji programu kształcenia jest osiągnięcie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w formie otwartego konkursu międzynarodowego. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Przed złożeniem aplikacji Kandydaci powinni wybrać temat badawczy i skontaktować się z promotorem.

Warunki i tryb rekrutacji określa pdf Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (130 KB) .

Regulaminy obowiązujące od 1.10.2023 r.

  pdf Regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (223 KB)

  pdf Regulamin rekrutacji (130 KB)

  pdf Wzór karty przebiegu kształcenia (241 KB)

  pdf Kodeks Etyki Doktoranta Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (70 KB)

 

 Regulaminy obowiązujące do 1.10.2023 r.

  pdf Regulamin Rekrutacji do  Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (105 KB)

  pdf Regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (185 KB)

  pdf Program kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w 2022 r. (127 KB)

 

Przydatne linki

Koordynator Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w PIG-PIB

dr hab. Marcin Dąbrowski, prof. Instytutu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 337 2092 w. 152
tel. kom. 731 481 316

Sekretariat Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w PIG-PIB

mgr Anna Rurant
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 459 2429
tel. kom. 507 000 061