OFERTY PRACY

Stanowisko Miejsce pracy Oferta ważna do
Technik ds. geologii/młodszy specjalista ds. geologii lub specjalista ds. geozagrożeń i geologii inżynierskiej w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Warszawa 2023-05-31
Technik ds. badań laboratoryjnych lub młodszy specjalista ds. geologii lub specjalista ds. geozagrożeń i geologii inżynierskiej Warszawa 2023-05-31
Młodszy specjalista ds. geologii lub specjalista ds. geozagrożeń i geologii inżynierskiej lub starszy specjalista ds. geologii inżynierskiej w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Warszawa 2023-05-31
specjalista ds. hydrogeologii w Zakładzie Monitoringu Wód Podziemnych Warszawa 2023-05-31
technik/starszy technik w Zakładzie Monitoringu Wód Podziemnych Warszawa 2023-05-31
Specjalista ds. organizacyjnych w sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Służby Geologicznej Warszawa 2023-06-03
Główny specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki (administrator systemów Windows) Warszawa 2023-06-03
Główny specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki (administrator systemów Unix) Warszawa 2023-06-03
specjalista/starszy technik ds. archiwum geologicznego w Narodowym Archiwum Geologicznym Warszawa 2023-06-14
główny specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Dziale Bezpieczeństwa Warszawa 2023-06-15
Młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. zarządzania projektami w Dziale Koordynacji Zadań Służby Geologicznej Warszawa 2023-06-16
młodszy specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Warszawa 2023-06-23
młodszy specjalista/specjalista ds. geologii złożowej i gospodarczej w Zakładzie Geologii Złożowej i Gospodarczej Warszawa 2023-06-29
specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Warszawa,Gdańsk,Kielce 2023-06-30
główny specjalista w Sekcji Inwestycji i Remontów Działu Administracyjnego Warszawa 2023-06-30