Zasady korzystania z materiałów serwisu

 

Popularyzowanie wiedzy o budowie geologicznej kraju, zasobach surowców mineralnych, stanie środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wyników badań naukowych to jedne z najważniejszych zadań statutowych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Działając w ramach instytucji, której powierzono obowiązki narodowej służby geologicznej i hydrogeologicznej, nadzwyczaj poważnie traktujemy swoje powinności wobec społeczeństwa i państwa. Dokładamy zatem wszelkich starań, aby udostępnić możliwie szeroko wiedzę, którą dysponujemy. Dlatego wszystkie materiały opublikowane w naszym serwisie można wykorzystywać do tworzenia własnych opracowań oraz do dalszego rozpowszechniania za pomocą mediów klasycznych i elektronicznych.

 

Wymagamy jednak, aby każdorazowo, wyraźnie podawać źródło informacji - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - oraz nazwisko autora tekstu, zdjęcia lub rysunku.

 

Ponadto bylibyśmy wdzięczni za informację, gdzie i kiedy zamieszczono nasze materiały.

Powyższe zezwolenie w żaden sposób nie ogranicza autorskich praw osobistych twórców poszczególnych publikacji, zdjęć i rysunków, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

Redakcja serwisu