GEOFIZYKA

grafika ilustracyjna


Państwowy Instytut Geologiczny wykonuje specjalistyczne badania geofizyczne pod kątem analizy budowy geologicznej oraz rozpoznania złóż surowców mineralnych, podłoża budowlanego i geozagrożeń.

» Geofizyka inżynierska

» Geofizyka otworowa

» Grawimetria

» Magnetometria

» Paleomagnetyzm

» Sejsmika