MIKROPALEONTOLOGIA

kadr mikro

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wykonuje analizy mikropaleontologiczne i palinologiczne.