15 października 2019 roku w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Committee), inicjujące działania akcji COST CA18219 – Geothermal DHC - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids, sieci naukowo-badawczej finansowanej przez Stowarzyszenie COST – European Cooperation in Science and Technology.