Południowa część Mongolii i obszar Pustyni Gobi od dziesięcioleci przyciąga badaczy z całego świata. Rejon ten jest dobrze znany polskim geologom, którzy jako jedni z pierwszych na świecie prowadzili tutaj z sukcesem badania geologiczne, paleontologiczne i brali udział w prospekcji złóż surowców mineralnych. Tym razem, doświadczeni w badaniach na terenie Mongolii pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: dr Rafał Sikora i prof. Antoni Wójcik zostali zaproszeni do współpracy przy prowadzeniu badań archeologicznych. Właśnie zakończył się pierwszy sezon prac wykopaliskowych i wspomagających je badań geologicznych.