26 listopada 2019 r. w Warszawie dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat podpisał list intencyjny o nawiązaniu i kontynuacji współpracy między Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym a Stowarzyszeniem buildingSMART Polska. Współpraca dotyczyć będzie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw. List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony.