Zasoby Bazy Danych Geologiczno - Inżynierskiej (BDGI) zostały udostępnione do pobrania. BDGI to największy i unikatowy zbiór cyfrowych danych o warunkach budowlanych w Polsce, składający się z bazy otworów wiertniczych i z geobazy przestrzennej. W bazie gromadzone są przetworzone dane z dokumentacji geologicznych i geotechnicznych, wyniki badań właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał oraz warstwy informacyjne GIS. Zestaw tematycznych map oraz warstwy przestrzenne prezentują syntetyczny obraz warunków geologiczno-inżynierskich uwzględniający uwarunkowania środowiskowe i zagospodarowanie terenu. Obraz ten jest wynikiem analizy ogromnego zasobu danych, zgromadzonych w BDGI.