W dniach 9 - 13 grudnia 2019 r. w Moscone Center w San Francisco odbyło się coroczne spotkanie American Geophysical Union (AGU), istniejącej od 1919 roku międzynarodowej organizacji zrzeszającej geofizyków, liczącej około 50 tysięcy członków. Jubileuszowa, jesienna konferencja zgromadziła ponad 20 000 uczestników z ponad 100 krajów, przede wszystkim pracowników środowisk akademickich, rządowych i sektora prywatnego w celu przedstawienia i omówienia najnowszych badań i rozwoju naukowego w dziedzinie nauk o Ziemi i kosmosu. W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.