Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w prognozowanym okresie, tj. od 1 do 31 stycznia 2020 roku na znacznych obszarach kraju w granicach województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego i opolskiego, a także w mniejszym stopniu na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego i pomorskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.