Mając na względzie sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie uczestników I Kongresu Czwartorzędowego, który miał się odbyć w terminie 25-28 sierpnia 2020 r. w AGH w Krakowie, w imieniu organizatorów informujemy, że Kongres zostaje odwołany.