Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 30 listopad 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych PIG-PIB. W listopadzie w większości punktów monitorujących wody podziemne w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym nastąpiło obniżenie poziomu wód.