27 listopada 2019 r. w gmachu Universitatea Tehnică de Construcții w Bukareszcie odbyło się drugie spotkanie grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami geologii obszarów miejskich Urban Geology Expert Group (UGEG). Reprezentacja Europejskich Służb Geologicznych w UGEG staje się coraz bardziej liczna. Na spotkaniu w Bukareszcie powiększyła się o trzech nowych członków – przedstawicieli Niemiec (kraje związkowe Berlin i Hesja) i Rumunii. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: mgr Krzysztof Majer (wiceprzewodniczący UGEG), mgr inż. Grzegorz Ryżyński oraz mgr Mateusz Żeruń.