Wspieranie inicjatyw geoturystycznych, współpraca z samorządami i lokalnymi instytucjami – to jedne z założeń przyświecających realizowanemu przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB projektowi „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”. W ramach tego projektu 21 sierpnia 2020 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z Gminą Strzelin.