Mamy tytuł "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019"

Zakończona właśnie IX edycja ogólnopolskiego programu Symbol wyłoniła liderów swoich branż. Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny – PIB uzyskał tytuł Symbol 2019 w kategorii Synergia Nauki i Biznesu za całokształt działalności, a w szczególności za projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Podczas tegorocznej edycji kapituła nagrodziła ponad 60 podmiotów z różnych branż.

Laureaci programu Symbol zostali odznaczeni podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 22 listopada w Katowicach. Z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB nagrodę odebrał zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju dr Piotr Szrek.

symbol nagrody 0366

Nagrodę Symbol 2019 odebrał dr Piotr Szrek

 – Zgromadziliśmy dziś firmy, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz instytucje, które charakteryzują się rozwojem nowoczesnych technologii, najwyższą jakością, innowacyjnością, skutecznym zarządzaniem, wsparciem biznesowym oraz synergią nauki i biznesu. Bo te czynniki są najważniejsze – podkreślił Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Biznesu” w Rzeczpospolitej i „Monitora Rynkowego” w Dzienniku Gazecie Prawnej podczas galowego przemówienia. - Państwa działalność, osiągnięcia i plany na przyszłość inspirują oraz wyznaczają kierunek rozwoju Polski - dodała jedna z organizatorek programu Symbol, Joanna Gulewicz.

symbol nagrody 0393

Laureaci IX edycji programu Symbol 

symbol

Wyróżniony w programie Symbol projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” został zrealizowany przez konsorcjum naukowe w składzie Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner). W ramach prac wykonano nowe „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”, będące kompleksowym i uniwersalnym dokumentem, w którym szczegółowo opisano sposób postępowania podczas projektowania i wykonywania badań podłoża budowlanego. Poza wprowadzeniem minimalnych wymagań i standardów w dokumentowaniu badań podłoża budowlanego, "Wytyczne..." zawierają opis innowacyjnych metod możliwych do wykorzystania w badaniach podłoża dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

wytyczne okladka symbol2019

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).

Efektem zrealizowanego projektu jest podpisanie przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad listu intencyjnego, w którym strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości badań geologicznych, wdrożenia nowych technologii badań oraz nowych wytycznych przez GDDKiA.

Więcej informacji o projekcie na stronach:

www.pgi.gov.pl/drogi

rid.agh.edu.pl

Tekst: Edyta Majer, Anna Bagińska
Współpraca: Anita Starzycka

Zdjęcia z gali wręczenia nagród: Izabela Tobór