Geologia – ważny temat konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”

Zasoby Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich oraz efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie prezentowano na VIII Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie. Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) otrzymała wyróżnienie w kategorii Produkt/Technologia w obszarze geoinżynierii w konkursie TYTAN 2018. Wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 4 - 6 grudnia 2018 r. i przebiegało pod hasłem Geotechnika w budownictwie i infrastrukturze komunikacyjnej. Organizatorami byli: Wydawnictwo INŻYNIERIA oraz Fundacja Promocji Nowej Huty.

Konferencja Geoinżynieria w budownictwie zgromadziła liczne grono przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu, w tym inwestorów, projektantów i wykonawców prac geotechnicznych, dostawców sprzętu i materiałów budowlanych. Podczas konferencji przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięli udział w sesji referatowej i panelu dyskusyjnym, obsługiwali stoisko promocyjne oraz zaprezentowali bogatą ofertę wydawniczą PIG-PIB.

zdjecie 2

VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” 2018 – obrady. Fot. Quality Studio

Program konferencji podzielony został na 4 bloki tematyczne. Sesja I dotyczyła bieżących aspektów prawnych, w sesji II zajęto się geotechniką w budownictwie kubaturowym, a w sesji III zaprezentowano zagadnienia związane z geotechniką w budownictwie hydrotechnicznym. Sesja IV, podzielona na dwie części, związana była z geotechniką w infrastrukturze komunikacyjnej.

W sesji IV przedstawiono 4 referaty dotyczące projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Pierwszy referat pt. Rozpoznanie podłoża pod inwestycje drogowe – doświadczenia i wyzwania wygłosił Paweł Zysk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Prelegent omówił stan badań podłoża budowlanego pod inwestycje drogowe w latach 2007 – 2016 oraz dobre praktyki stopniowo wdrażane przez branżę. Podkreślił, że branża drogowa stanie przed wyzwaniem wprowadzenia nowych standardów w badaniu i dokumentowaniu budowy podłoża.

 zdjecie 3

Paweł Zysk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Fot. Quality Studio

Drugi referat przedstawił Tomasz Skowera, również z GDDKiA. Podczas prezentacji pt. Geoinżynieria w inwestycjach drogowych – doświadczenia i wyzwania poruszył m.in. tematykę identyfikacji zagrożeń geologicznych oraz ryzyka geologicznego w inwestycjach drogowych prowadzonych przez GDDKiA. Prelegent omówił wybrane przykłady inwestycji zrealizowanych w skomplikowanych warunkach geotechnicznych, jak również najtrudniejsze pod kątem geologicznym i technicznym zadania planowane do wykonania w najbliższych latach.

W kolejnym referacie dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB zaprezentowała pierwszą część Wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, która dotyczy wymagań w zakresie dokumentowania badań podłoża budowlanego w drogownictwie. Prezentowane Wytyczne... stanowią aktualizację wydanej w 1998 r. przez ówczesną Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych (Kłosiński i in., 1998) oraz Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2015.

zdjecie 5a

Dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Fot. Grzegorz Pacanowski

Czwarty referat przedstawiła dr inż. Aleksandra Borecka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Referat dotyczył trzeciej części Wytycznych..., która obejmuje aspekty geomonitoringu podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych.

Każda sesja tematyczna zakończona była panelem dyskusyjnym, w których brali udział prelegenci. Panel dyskusyjny Geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej moderował Piotr Rychlewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W dyskusji wzięli udział: Witold Bogusz (ITB), dr inż. Aleksandra Borecka (AGH im. S. Staszica w Krakowie), Aleksandra Burska (SSAB), Remigiusz Duszyński (MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.), dr inż. Tomasz Godlewski (ITB), Michał Januszewski (ArcelorMittal), dr Edyta Majer (PIG-PIB), Ryszard Odziomek (NECTOR sp. z o.o.), Tomasz Skowera (GDDKiA), dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Paweł Zysk (GDDKiA) oraz uczestnicy konferencji. Dyskusja podczas panelu była długa i emocjonująca. Pytania zadawane przez moderatora oraz uczestników konferencji dotyczyły głównie aspektów praktycznych, problematyki prawnej, nomenklatury, projektowania geotechnicznego, a także jakości badań w zakresie rozpoznania podłoża budowlanego pod inwestycje drogowe.

zdjecie 7

Panel dyskusyjny Geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej. Fot. Quality Studio

Podczas konferencji dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Instytut, na którym prezentowano m.in. zasoby danych geologicznych, w tym Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI). Zainteresowaniem cieszyła się bogata oferta wydawnicza PIG-PIB.

zdjecie 8a

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Patrona Honorowego Konferencji. Fot. Quality Studio

zdjecie 8b

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Fot. Grzegorz Pacanowski 

zdjecie 8c

VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – strefa wystawiennicza. Fot. Quality Studio

Dodatkową atrakcją konferencji były zorganizowane na stoisku instytutu Mikołajki z PIG-PIB, podczas których, wylosowanym uczestnikom konferencji rozdano prezenty w postaci najnowszych książek z dziedziny geologii inżynierskiej.

zdjecie 11a

Mikołajki geologiczno - inżynierskie na stoisku PIG-PIB

zdjecie 11b

Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)

 

zdjecie 11c

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Ważnym wydarzeniem podczas VIII Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie była uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie TYTAN 2018, które od 16 lat przyznaje Wydawnictwo INŻYNIERIA w różnych obszarach budownictwa. Nagrody i wyróżnienia w obszarze geoinżynierii przyznano w dwóch kategoriach: Projekt/Realizacja oraz Produkt/Technologia.

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), została zgłoszona przez PIG-PIB do konkursu TYTAN 2018 w kategorii Produkt/Technologia, otrzymując wyróżnienie. BDGI jest największym i unikatowym w kraju zbiorem cyfrowych danych o warunkach budowlanych na terenie Polski. Składa się z bazy wierceń i geobazy danych przestrzennych. Źródłem danych są dokumentacje geologiczne, geotechniczne oraz Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG).

zdjecie 13

Nagrody TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii: laureaci i wyróżnieni. Fot. Quality Studio

zdjecie 14

Wyróżnieni w kategorii Produkt/Technologia w konkursie TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii. W środku: dr Edyta Majer z PIG - PIB Fot. Quality Studio

zdjecie 15

Nagroda TYTAN 2018 - dyplom z wyróżnieniem dla Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich

Cieszymy się, że Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich - jako produkt, a Państwowy Instytut Geologiczny – PIB jako dostawca danych geologicznych, zostali nominowani i wyróżnieni w konkursie TYTAN 2018, mimo bardzo silnej konkurencji w branży geoinżynieryjnej.

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 to zadanie państwowej służby geologicznej, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej atlasy.pgi.gov.pl).

Wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i reprezentowanymi przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnikę Warszawską w ramach projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Projekt realizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zachęcamy do odwiedzania stron Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB:

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora PIG-PIB.

Tekst: Edyta Majer na podstawie materiałów własnych oraz https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/3/54316,geotechnika-w-budownictwie-i-infrastrukturze-komunikacyjnej
Zdjęcia: Quality Studio inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/3/54316,geotechnika-w-budownictwie-i-infrastrukturze-komunikacyjnej; Grzegorz Pacanowski

  pdf Prezentacja (4.60 MB)

 

logotyp 05

Organizacja stoiska PIG-PIB została zrealizowana w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej", finansowanego ze środków NFOŚiGW