Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii: zasługi dla rozwoju nauki.  Nagroda jest wręczana podmiotom, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dając podstawę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Wyróżnienie przyznano podczas Gali IV Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dniach 28 - 29 listopada 2019 r. w Uniejowie.

Nagrodę odebrał Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat. W wydarzeniu uczestniczyli także: Zastępca dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych Zofia Zaruska i Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju dr Piotr Szrek.

1

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat ze statuetką nagrody (w środku) oraz zastępcy dyrektora: Zofia Zaruska i dr Piotr Szrek

Nagrodę o charakterze honorowym przyznano Instytutowi za 100 lat prowadzenia badań na rzecz nowoczesnej geologii i bezpieczeństwa państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, w tym realizację aktualnych projektów – między innymi „Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej”, „Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych” i „System Osłony Przeciwosuwiskowej”.

list nominacyjny

List nominacyjny do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

W IV Forum Inteligentnego Rozwoju wzięło udział 400 osób – wybitnych naukowców, przedsiębiorców oraz samorządowców, szukających nowych trendów, a także rozmawiających o aktualnych wyzwaniach tyczących się transferu wiedzy z sektora nauki do biznesu. Głównym organizatorem i inicjatorem Forum było Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Źródło: rzeczo.pl