PIG-PIB z tytułem EkoSymbol 2020

Miło nam poinformować, że w jubileuszowej X Edycji Ogólnopolskiego Programu "Symbol" Państwowy Instytut Geologiczny – PIB uzyskał tytuł EkoSymbol 2020. Wyróżnienie zostało nam przyznane za badania w zakresie rozpoznania potencjału energii geotermalnej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji, w związku z epidemią koronawirusa, nagroda została wręczona w siedzibie Instytutu, a nie podczas uroczystej gali finałowej, jak do tej pory. Nagrodę dla PIG-PIB z rąk Jakuba Lisieckiego, redaktora naczelnego „Monitora Biznesu” w Rzeczpospolitej i „Monitora Rynkowego” w Dzienniku Gazecie Prawnej odebrał 7 grudnia 2020 r. zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński.

Nagrodę EkoSymbol 2020 z rąk redaktora naczelnego Jakuba Lisieckiego odebrał zastępca dyrektora PIG-PIB dr Andrzej Głuszyński

Nagrodę EkoSymbol 2020 z rąk redaktora naczelnego Jakuba Lisieckiego odebrał zastępca dyrektora PIG-PIB dr Andrzej Głuszyński (z prawej)

Tytuł EkoSymbol 2020 jest nadawany przedstawicielom biznesu i nauki, którzy przykładają dużą wagę do kwestii ekologii i dbałości o środowisko naturalne. Wyróżniono tym samym duże zaangażowanie Instytutu na polu badań w zakresie rozpoznania potencjału energii geotermalnej w Polsce. Ponieważ energia geotermalna może stanowić cenne uzupełnienie istniejących, klasycznych systemów grzewczych, Instytut od wielu lat realizuje szereg projektów, zarówno naukowych, jak i tych wynikających z pełnienia funkcji państwowej służby geologicznej, które mają na celu zwiększyć efektywność energetyczną systemów geotermalnych oraz wspomóc ich inwestorów i projektantów.

W 2020 r. flagowym projektem PIG-PIB z zakresu geotermii klasycznej był projekt finansowany ze środków NFOŚiGW. Dotyczył on szczegółowej analizy uwarunkowań geologicznych, złożowych, środowiskowych i infrastrukturalnych na terenie niemal 100 gmin Niżu Polskiego. Efektem tego projektu jest wytypowanie 11 optymalnych lokalizacji dla geotermalnych projektów pilotowych.

Szczegóły projektu >>

Wykorzystanie tego źródła energii może poprawić wydajność ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery, przyczyniając się ponadto do ekonomicznego rozwoju wskazanych gmin.

Nagrodę EkoSymbol 2020 z rąk redaktora naczelnego Jakuba Lisieckiego odebrał zastępca dyrektora PIG-PIB dr Andrzej Głuszyński

Nagroda EkoSymbol 2020 dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

Drugim, kluczowym w dziedzinie geotermii projektem realizowanym przez PIG-PIB jest zadanie pt. „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej”, w ramach którego opracowano metodykę wykonywania map potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce. Na jej podstawie prowadzone są prace dotyczące warstw informacyjnych dla czterech obszarów pilotowych – Jelenia Góra, Sucha Beskidzka, Lachowice, Bielsko-Biała. Efektem zadania będzie ponadto ogólnokrajowa baza danych GIS dla geotermii niskotemperaturowej, która będzie służyć bieżącej aktualizacji oraz ewaluacji lokalnych i regionalnych warunków geologiczno-termicznych oraz przyszłemu tworzeniu map potencjału geotermii.

Efekty prowadzonych badań mają szansę stać się podstawą długofalowego procesu dywersyfikacji źródeł energii, tak dla odbiorców indywidualnych, jak i samorządów. Odbędzie się to z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i gminnych i miejskich budżetów. Systemy geotermalne zaczynają odgrywać ważną rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania energetycznego dla miast i wsi, a eksperci Instytutu ukierunkowują się na działania związane z zagadnieniami wykorzystania technologii geotermalnych w miejskich sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Cieszy nas, że prowadzone przez PIG-PIB badania są dostrzegane w różnych środowiskach, nie tylko branżowych. 

Tekst i zdjęcia: Krystian Lisiak