Mapa geologiczna - mapą roku 2017

18 września 2018 r. na 41. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku rozstrzygnięto XVIII edycję konkursu Stowarzyszenie Kartografów Polskich na „Mapę roku”. W kategorii „inne mapy i atlasy (drukowane)” znów po nagrodę sięgnęło wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.


"Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu. Skala 1:250 000" (autorzy:T. Krzywicki, M. Bahdasarau, M. Hrachanik, A. Hradunowa, A.K. Karabanow, A. Majecka, S. Mamchyk, L. Marks, J. Nitychoruk, Ł. Nowacki, M.Pielach, K. Pochocka-Szwarc, J. Rychel, T. Rylova, B. Woronko, Ł. Zbucki) zdobyła III miejsce, zaś IV miejsce otrzymała inna część tego samego opracowania pt. "Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu. Skala 1: 250 000". Obie mapy zostały wydane w 2017 roku.

mapa okladka nagroda    logo skp

Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu. Skala 1:250 000 red. L. Marks, A. Karabanov (Warszawa, 2017 r.). Kliknij w obrazek, aby zobaczyć pełen tekst

mapa pol bialorus

Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu. Skala 1:250 000 red. L. Marks, A. Karabanov (Warszawa, 2017 r.). Kliknij w obrazek, aby zobaczyć całą mapę

mapa podlozeq

Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu (Warszawa, 2017 r.). Kliknij w obrazek, aby zobaczyć całą mapę

Trzeba przypomnieć, że jest to kolejne osiągnięcie kartograficzne PIG-PIB w tym konkursie. W 2015 roku I miejsce w tej samej kategorii i nagrodę publiczności zdobyła "Geologiczno-turystyczna mapa Mazurskiego Parku Krajobrazowego w skali 1: 60 000". Tym razem pomimo niższego miejsca osiągnięcie jest większe, bo jest to mapa stricte geologiczna, czyli specjalistyczna. Może to świadczyć o rosnącej świadomości przyrodniczej odbiorców, dla których już nie tylko mapy topograficzne i turystyczne są podstawową formą orientacji i postrzegania świata.

Zgodnie z regulaminem konkursu wydawcy mają prawo umieścić emblemat Stowarzyszenia Kartografów Polskich i informację o wyróżnieniu w ciągu trzech lat tj. do końca 2021 r.

Obydwie mapy są częścią opracowania pt. "Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu. Skala 1:250 000", wykonanego przez geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB we współpracy z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Narodowej Akademii Białorusi w Mińsku, Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina i Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Mińsku. Opracowanie zrealizowane zostało w ramach projektu 2013/09/B/ST10/02040 pt. "Model budowy geologicznej, regionalne poziomy stratotypowe i klimat plejstocenu środkowego i młodszego w południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Opracowanie składa się dwóch wymienionych map z przekrojami geologicznymi, tekstu i płyty CD. Tytuły, objaśnienia i streszczenie zostały przygotowane również w języku angielskim.

Mapa stanowi kompendium wiedzy geologicznej na obszarze transgranicznym w rejonie Białej Podlaskiej i Bresta. Arkusz mapy obejmuje obszar ok. 3 256 km2 po obu stronach granicy. Jest dobrym przykładem dobrej współpracy międzynarodowej, dzięki której następuje wymiana dorobku naukowego, doświadczeń i wykorzystania technik komputerowych czy oprogramowania.

W ramach współpracy polsko-białoruskiej wcześniej została wykonana Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1:250 000, rejon Sokółki i Grodna.

Tekst: Joanna Rychel

nagroda mapa roku rychel