• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W dniu 21 października 2016 r. w Rzeszowie, podczas Forum Inteligentnego Rozwoju – ogólnopolskiego wydarzenia biznesowo-naukowo-samorządowego dr Edyta Majer zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej, odebrała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016. Nagroda ta została przyznana PIG-PIB za projekt pt. Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

polska_nagroda_inteligentnego_rozwoju.jpg

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane za  najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, samorządy, a także prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju kraju.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu RID!

 

Autor: Anna Bagińska

 
Download this file (List gratulacyjny.pdf)List gratulacyjny.pdf[0]237 kB26.10.2016