• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

2018.05.22 29 rid szkolenie slajd tytulowy

Efektem projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie są Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Wytyczne zostały opracowane w 3 częściach:

Część 1 - Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie

Część 2 - Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych

Część 3 - Wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

W projekcie założono przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników GDDKiA, po opracowaniu dokumentu Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Szkolenia w zakresie pierwszej części Wytycznych zostaną przeprowadzone w 4 miejscach we Wrocławiu, Krakowie, Józefowie k/Warszawy i Gdańsku w dniach 22-29 maja 2018 r. W szkoleniach weźmie udział 136 Pracowników GDDKiA z 16 Oddziałów i Centrali.

Autor: Edyta Majer

slajd autostrada

W dniu 9 maja 2018 r. podczas XXIV Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2018 w Kielcach odbyła się konferencja p.t.: „ROZPOZNANIE PODŁOŻA BUDOWLANEGO W DROGOWNICTWIE W ŚWIETLE EUROKODU 7”. Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej.

targi autostrada 2018

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej p.n.: „ROZPOZNANIE PODŁOŻA BUDOWLANEGO W DROGOWNICTWIE W ŚWIETLE EUROKODU 7”, która odbędzie się podczas Targów AUTOSTRADA w Kielcach w dniu 9.05.2018 r. o godz. 11.00 oraz do odwiedzenia naszego stoiska na Targach AUTOSTRADA w Kielcach w dniach 8-10.05.2018 r.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane założenia opracowanych w ramach projektu RID Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego: część 1 -  Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie, część 3 - Wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Tekst: Edyta Majer

 
Download this file (Program Konferencji2.jpg)Program konferencji[0]1727 kB03.05.2018

okladka 3a

Efektem projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie są Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Wytyczne zostały opracowane w 3 częściach:

Część 1 - Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie

Część 2 - Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych

Część 3 - Wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Wytyczne były uzgadniane z przedstawicielami GDDKiA oraz podlegały uzgodnieniom w ramach Konsorcjum naukowego.

Następnym etapem uzgadniania Wytycznych będą konsultacje zewnętrzne.

Autor: Edyta Majer

art 2 logo

W dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Konferencję poprzedziły warsztaty p.n. Rozpoznanie podłoża gruntowego w drogownictwie w świetle wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie warsztatów zaprezentowano referat dotyczący projektu finansowanego przez NCBR i GDDKiA p.n. Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie.

art 1 mapa

W ramach projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie - założono zaprojektowanie i wykonanie badań na poligonach doświadczalnych w wytypowanych miejscach na obszarze całego kraju. Do badań wskazano 13 poligonów doświadczalnych w rożnych rejonach Polski.