• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

W dniu 26 września 2018 r. przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska (PKGIiŚ) zaprezentowano efekty projektu badawczego Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (RID).

W dniu 18 września 2018 r. dla Łotewskiej Administracji Drogowej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowano projekt Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (RID).

Informujemy, że 31.08.2018 r. formalnie zakończyliśmy prace w projekcie Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Edyta Majer

Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu: Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 2: Wytyczne do oceny stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych.

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Krakowie eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przy wsparciu Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB przeprowadzili szkolenie pracowników GDDKiA. Szkolenie dotyczyło wytycznych stateczności skarp wykopów i nasypów drogowych oraz geomonitoringu w drogownictwie. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 pracowników GDDKiA.

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Kalnicy na Naradzie Technicznej Kadry Kierowniczej Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA zaprezentowano efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.