• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

zdjecie 0

Prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) to jedno z zadań państwowej służby geologicznej realizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Dostęp do zasobów bazy BDGI oraz efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie prezentowano na VIII Konferencji Geoinżyniera w Budownictwie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora PIG-PIB. Podczas konferencji przedstawiciele Instytutu wzięli udział w sesji referatowej i panelu dyskusyjnym, obsługiwali stoisko promocyjne oraz prezentowali szeroką ofertę wydawniczą PIG-PIB. Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) otrzymała wyróżnienie w kategorii Produkt/Technologia w obszarze geoinżynierii w konkursie TYTAN 2018.

Tegoroczna edycja konferencji Geoinżynieria w Budownictwie odbyła się w Krakowie w dniach 4-6 grudnia 2018 r. i przebiegała pod hasłem geotechnika w budownictwie i infrastrukturze komunikacyjnej. Organizatorami wydarzenia byli Wydawnictwo INŻYNIERIA oraz Fundacja Promocji Nowej Huty. Uroczyste otwarcie konferencji poprowadziła Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.).

zdjecie 1

Uroczyste rozpoczęcie VIII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”, Kraków, 4–6 grudnia 2018 r. Fot. Quality Studio

Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu w tym inwestorów, projektantów i wykonawców prac geotechnicznych, dostawców sprzętu i materiałów budowlanych.

zdjecie 2

VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” 2018 – obrady. Fot. Quality Studio

Program konferencji podzielony został na cztery bloki tematyczne. Sesja I dotyczyła bieżących aspektów prawnych, w sesji II zajęto się geotechniką w budownictwie kubaturowym, w sesji III zaprezentowano zagadnienia związane z geotechniką w budownictwie hydrotechnicznym, sesja IV podzielona na dwie części związana była z geotechniką w infrastrukturze komunikacyjnej.

W sesji IV przedstawiono 4 referaty dotyczące projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Pierwszy referat p.t. Rozpoznanie podłoża pod inwestycje drogowe – doświadczenia i wyzwania wygłosił Paweł Zysk z GDDKiA. W trakcie referatu omówiono stan badań podłoża budowlanego pod inwestycje drogowe w latach 2007 – 2016 oraz dobre praktyki stopniowo wdrażane przez branżę. Podkreślono, że branża drogowa stanie przed wyzwaniem wprowadzenia nowych standardów w badaniu i dokumentowaniu budowy podłoża.

zdjecie 3

Paweł Zysk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – obrady. Fot. Quality Studio

Drugi referat przedstawił Tomasz Skowera, również z GDDKiA. Podczas prezentacji p.t. Geoinżynieria w inwestycjach drogowych – doświadczenia i wyzwania poruszono m.in. tematykę identyfikacji zagrożeń geologicznych oraz ryzyka geologicznego w inwestycjach drogowych prowadzonych przez GDDKiA. Omówiono wybrane przykłady inwestycji zrealizowanych w skomplikowanych warunkach geotechnicznych, jak również najtrudniejsze pod kątem geologicznym i technicznym zadania planowane do wykonania w najbliższych latach.

zdjecie 4a

Tomasz Skowera, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – obrady. Fot. Grzegorz Pacanowski

W trzecim referacie, który poprowadziła dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego, zaprezentowano pierwszą część Wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, która dotyczy wymagań w zakresie dokumentowania badań podłoża budowlanego w drogownictwie. Prezentowane Wytyczne stanowią aktualizację wydanej w 1998 r. przez ówczesną Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (Kłosiński i in., 1998) oraz Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 58 z roku 2015.

zdjecie 5a

Dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – obrady. Fot. Grzegorz Pacanowski

Czwarty referat przedstawiła dr inż. Aleksandra Borecka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Referat dotyczył trzeciej części Wytycznych, która obejmuje aspekty geomonitoringu w zakresie podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych.

zdjecie 6

Dr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – obrady. Fot. Quality Studio

Każda sesja tematyczna zakończona była panelem dyskusyjnym, w których brali udział prelegenci. Panel dyskusyjny geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej moderował Piotr Rychlewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W dyskusji wzięli udział Witold Bogusz (ITB), dr inż. Aleksandra Borecka (AGH im. S. Staszica w Krakowie), Aleksandra Burska (SSAB), Remigiusz Duszyński (MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.), dr inż. Tomasz Godlewski (ITB), Michał Januszewski (ArcelorMittal), dr Edyta Majer (PIG-PIB), Ryszard Odziomek (NECTOR sp. z o.o.), Tomasz Skowera (GDDKiA), dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Paweł Zysk (GDDKiA) oraz Uczestnicy Konferencji. Dyskusja podczas panelu była bardzo emocjonująca. Pytania zadawane przez moderatora oraz Uczestników Konferencji dotyczyły głównie aspektów praktycznych, problematyki prawnej, nomenklatury, projektowania geotechnicznego, a także jakości badań w zakresie rozpoznania podłoża budowlanego pod inwestycje drogowe.

zdjecie 7

Panel dyskusyjny Geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej. Fot. Quality Studio

Podczas konferencji dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Instytut, patrona honorowego konferencji, na którym promowano dostęp do danych geologicznych w tym do Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz prezentowano ofertę wydawniczą PIG-PIB.

zdjecie 8a

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Patrona Honorowego Konferencji. VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – strefa wystawiennicza. Fot. Quality Studio, Grzegorz Pacanowski

zdjecie 8b

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Patrona Honorowego Konferencji. VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – strefa wystawiennicza. Fot. Quality Studio

zdjecie 8c

VIII Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” – strefa wystawiennicza. Fot. Quality Studio

Dodatkową atrakcją konferencji były zorganizowane na stoisku instytutu Mikołajki z PIG-PIB, podczas których, wylosowanym uczestnikom konferencji rozdano prezenty w postaci najnowszych książek z dziedziny geologii inżynierskiej.

zdjecie 11bzdjecie 11c

Bardzo ważnym wydarzeniem podczas VIII Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie była uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie TYTAN 2018. Wydawnictwo INŻYNIERIA od 16 lat przyznaje nagrody TYTAN w różnych obszarach budownictwa. Nagrody i wyróżnienia w obszarze geoinżynierii przyznano w dwóch kategoriach: Projekt/Realizacja oraz Produkt/Technologia. Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), została zgłoszona przez PIG-PIB do konkursu TYTAN 2018 w kategorii Produkt/Technologia otrzymując wyróżnienie. BDGI jest największym i unikatowym w kraju zbiorem cyfrowych danych o warunkach budowlanych na terenie Polski. Składa się z bazy wierceń i geobazy danych przestrzennych. Źródłem danych są dokumentacje geologiczne, geotechniczne oraz Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG).

zdjecie 13

Nagrody TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii: laureaci i wyróżnieni. Fot. Quality Studio

zdjecie 14

Wyróżnieni w kategorii Produkt/Technologia w konkursie TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii. Od lewej przedstawiciele: MACCAFERRI POLSKA sp. z o.o., PIG-PIB, APROFI Aleksander Siry. Fot. Quality Studio

Mimo bardzo silnej konkurencji w branży geoinżynierii, Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich, jako produkt, a Państwowy Instytut Geologiczny – PIB jako dostawca danych geologicznych zostali nominowani i wyróżnieni w konkursie TYTAN 2018.

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 to zadanie państwowej służby geologicznej sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i reprezentowanymi przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnikę Warszawską w ramach projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Projekt realizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zachęcamy do odwiedzania stron Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Informacje o projekcie RID: www.pgi.gov.pl/drogi, http://rid.agh.edu.pl

Sklep Internetowy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: https://sklep.pgi.gov.pl

Dostęp do danych geologicznych: http://atlasy.pgi.gov.pl, http://geologia.pgi.gov.pl/, https://geolog.pgi.gov.pl/

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/3/54316,geotechnika-w-budownictwie-i-infrastrukturze-komunikacyjnej

Tekst: Edyta Majer na podstawie materiałów własnych oraz https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/3/54316,geotechnika-w-budownictwie-i-infrastrukturze-komunikacyjnej

Zdjęcia: Quality Studio https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/3/54316,geotechnika-w-budownictwie-i-infrastrukturze-komunikacyjnej, Grzegorz Pacanowski

Prezentacja:

 
Download this file (GwB_Krakow.pdf)Prezentacja GwB 2018[1]4711 kB19.12.2018