• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Konsorcjum naukowe, działające pod nazwą „OT1-1E/PIG-AGH-PW” od listopada 2015 r., zostało zawiązane w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt realizowany jest w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Jednostki naukowe wchodzące w skład Konsorcjum:

 

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Lider

PIG-PIB jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.
Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska... czytaj więcej »

 

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Partner

AGH w swej stuletniej już historii wykształciła ponad 170 000 inżynierów i magistrów zapewniając kadrę specjalistów dla polskiej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć można w naszej Akademii jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą...czytaj więcej »

 

 

Politechnika Warszawska
Partner

Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych...czytaj więcej »