• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Kalnicy na Naradzie Technicznej Kadry Kierowniczej Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA zaprezentowano efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

 

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Kalnicy odbyła się Narada Techniczna Kadry Kierowniczej Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA. Podczas Narady, w dniu 13 czerwca 2018 r., zaprezentowano efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (RID) – Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego:

  • Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie,
  • Część 2: Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych,
  • Część 3: Geomonitoring. Monitoring podłoża gruntowego i elementów konstrukcyjnych.

1

Uczestnicy Narady Technicznej w Kalnicy

Wytyczne zostały opracowane przez zespół autorski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniki Warszawskiej.

Uczestnicy Narady zapoznali się z głównymi elementami trzech części Wytycznych, ich formą i treścią. Prezentacja efektów projektu RID zakończyła się dyskusją w zakresie kontroli, wykonywania wierceń i oceny parametrów geotechnicznych.

2

Edyta Majer zapoznaje uczestników Narady z efektami projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (RID)

Zachęcamy do konsultowania treści Wytycznych.

Tekst: Edyta Majer

Zdjęcia: udostępnione przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie