• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Informujemy, że 31.08.2018 r. formalnie zakończyliśmy prace w projekcie Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Edyta Majer

Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu: Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 2: Wytyczne do oceny stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych.

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Krakowie eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przy wsparciu Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB przeprowadzili szkolenie pracowników GDDKiA. Szkolenie dotyczyło wytycznych stateczności skarp wykopów i nasypów drogowych oraz geomonitoringu w drogownictwie. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 pracowników GDDKiA.

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Kalnicy na Naradzie Technicznej Kadry Kierowniczej Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA zaprezentowano efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu: Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie

wytyczne

Przeszkoliliśmy ponad 150 Pracowników GDDKiA z 16 Oddziałów i Centrali

30 maja 2018

W dniach 22, 23, 25 i 29 maja 2018 r., przedstawiciele konsorcjum naukowego: PIG-PIB, AGH i PW przeprowadzili szkolenia Pracowników GDDKiA pn.: „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”. Szkolenia zorganizowano w związku z realizacją projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Projekt jest finansowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Szkolenia odbyły się we Wrocławiu, Krakowie, Józefowie k/Warszawy i Gdańsku. W szkoleniach udział wzięło ponad 150 pracowników GDDKiA z 16 Oddziałów i Centrali.

123 rid