• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

art 2 logo

W dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Konferencję poprzedziły warsztaty p.n. Rozpoznanie podłoża gruntowego w drogownictwie w świetle wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie warsztatów zaprezentowano referat dotyczący projektu finansowanego przez NCBR i GDDKiA p.n. Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Podczas warsztatów pracownicy GDDKiA zaprezentowali założenia „Wytycznych badań podłoża budowlanego w drogownictwie”, które są jednym z trzech efektów rzeczowych projektu. Wytyczne zawierają propozycję wymaganego, minimalnego zakresu badań podłoża budowlanego dla dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wprowadzają standaryzacje prowadzenia badań i przygotowywania dokumentacji w tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.


Konferencja rozpoczęła się po warsztatach od przywitania gości i uczestników GeoSympozjum. Podczas otwarcia wystąpiła m.in. Prodziekan ds. naukowych i współpracy zagranicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Ewa Falkowska, przedstawiciel GDDKiA oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny mgr inż. Robert Jankowski.
Podczas 9 sesji referatowych wygłoszono 41 referatów o interdyscyplinarnej tematyce. Po każdej sesji referatowej prowadzona była dyskusja. Uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom. Referat Grzegorza Pacanowskiego dotyczył zastosowania metod tomografii elektrooporowej w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w nawiązaniu do realizowanego projektu Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie.


W przerwach pomiędzy sesjami referatowymi odbyły się trzy sesje posterowe. W pierwszej sesji zaprezentowano poster dotycząc Wytycznych badań podłoża budowlanego w drogownictwie opracowanych w ramach projektu RID.

geosym1

GeoSympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter oraz możliwość wymiany doświadczeń przez różne środowiska naukowe a także miejscem do przedstawienia wyników najnowszych badań naukowych i prac rozwojowych.


Przedstawiciele wszystkich ośrodków zgodnie uznali, że III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych zakończyło się sukcesem, a jego kolejna edycja odbędzie się za 3 lata.


Tekst i zdjęcia: Edyta Majer, Marta Sokołowska

 
Download this file (GeoSym3 - poster RID.pdf)GeoSym3 - poster RID[0]5616 kB14.05.2018
Download this file (GeoSym3 - Warsztaty prezentacja.pdf)GeoSym3 - Warsztaty prezentacja[0]1650 kB11.05.2018