• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Krakowie eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przy wsparciu Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB przeprowadzili szkolenie pracowników GDDKiA. Szkolenie dotyczyło wytycznych stateczności skarp wykopów i nasypów drogowych oraz geomonitoringu w drogownictwie. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 pracowników GDDKiA.

 

Głównym celem szkolenia było zapoznanie pracowników GDDKiA z treścią i formą, opracowanych przez ekspertów z AGH im. S. Staszica w Krakowie, Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 2: Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych oraz Część 3: Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych.

Program szkolenia obejmował dwa bloki tematyczne dotyczące stateczności skarp nasypów i wykopów oraz geomonitoringu. Podczas szkolenia wygłoszono 2 prezentacje:

  • Wytyczne do obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych, referowała mgr inż. A. Stopkowicz, (AGH),
  • Wytyczne prowadzenia monitoringu podłoża gruntowego i elementów konstrukcyjnych dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych - referowali dr inż. A. Borecka, dr inż. P. Kuras.

Szkolenia zorganizowano w związku z realizacją projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Projekt jest finansowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

1 2 3

Zachęcamy do przeglądania stron internetowych projektu: http://www.pgi.gov.pl/drogi oraz http://rid.agh.edu.pl.

4 5  6 7

Tekst: Edyta Majer

Zdjęcia: Edyta Majer

8

Uczestnicy szkolenia na AGH w Krakowie.

9

Agnieszka Stopkowicz zapoznaje uczestników szkolenia z przedmiotem i zakresem stosowania Wytycznych dotyczących obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów drogowych.

10

Aleksandra Borecka zapoznaje uczestników szkolenia z przedmiotem i zakresem stosowania Wytycznych dotyczących geomonitoringu.