• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

okladka 3a

 

Efektem projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie są Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Wytyczne zostały opracowane w 3 częściach:

Część 1 - Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie

Część 2 - Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych

Część 3 - Wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Wytyczne były uzgadniane z przedstawicielami GDDKiA oraz podlegały uzgodnieniom w ramach Konsorcjum naukowego.

Następnym etapem uzgadniania Wytycznych będą konsultacje zewnętrzne.

Autor: Edyta Majer