• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

2018.05.22 29 rid szkolenie slajd tytulowy

 

Efektem projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie są Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Wytyczne zostały opracowane w 3 częściach:

Część 1 - Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie

Część 2 - Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych

Część 3 - Wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

W projekcie założono przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników GDDKiA, po opracowaniu dokumentu Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Szkolenia w zakresie pierwszej części Wytycznych zostaną przeprowadzone w 4 miejscach we Wrocławiu, Krakowie, Józefowie k/Warszawy i Gdańsku w dniach 22-29 maja 2018 r. W szkoleniach weźmie udział 136 Pracowników GDDKiA z 16 Oddziałów i Centrali.

Autor: Edyta Majer