• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Uczestnikami seminarium projektu RID byli przedstawiciele zespołów badawczych PIG-PIB, AGH oraz Zamawiającego GDDKiA.
W dniu 17 maja 2016 r. uczestnicy seminarium wzięli udział w sesji referatowej, której tematyka objęła analizę przydatności metod geofizycznych, systemy informacji przestrzennej oraz zagadnienia dotyczące dokumentowania podłoża gruntowego.

W dniach 17-18 maja 2016 r. w Michałowicach odbędzie się seminarium projektu RID.

W seminarium wezmą udział członkowie zespołu badawczego realizujący zadania projektu. Podczas seminarium zostaną omówione dotychczasowe prace nad projektem. Głównym zagadnieniem poruszanym na spotkaniu seminaryjnym będzie próba wyznaczenia poligonów testowych do walidacji metod badawczych oraz propozycja dodatkowych badań podłoża gruntowego, które pozwoliłyby na uzupełnienie bazy danych wyników archiwalnych oraz były pomocne w kolejnych zadaniach projektu.

Poniżej do pobrania agenda seminarium.

 
Download this file (Agenda seminarium.docx)Agenda seminarium.docx[0]161 kB28.07.2016

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w SESJI SPECJALNEJ pt.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”

Projekt RID, która odbędzie się w środę 16 marca 2016 r. w Wiśle podczas konferencji XXXIX ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII.

 

 

Sesja „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”  będzie poświęcona zaprezentowaniu kluczowych obszarów projektu oraz przedstawieniu założeń i planów zespołów badawczych.