• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w SESJI SPECJALNEJ pt.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”

Projekt RID, która odbędzie się w środę 16 marca 2016 r. w Wiśle podczas konferencji XXXIX ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII.

 

 

Sesja „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”  będzie poświęcona zaprezentowaniu kluczowych obszarów projektu oraz przedstawieniu założeń i planów zespołów badawczych.Wygłaszane referaty będą uwzględniały następującą tematykę:

  • Prezentację projektu RID
  • Zagadnienia rozpoznania oraz oceny właściwości podłoża gruntowego jako kluczowe dla dobrego projektowania
  • Metody geofizyczne, metody geodezyjne i teledetekcyjne w rozpoznaniu warunków gruntowych
  • Nowoczesny monitoring i jego rola w ocenie właściwości podłoża
  • Ocena stateczności skarp i zboczy – przepisy, wytyczne i dobre praktyki

Ponadto organizowana sesja będzie okazją do spotkania członków Rady Naukowej Projektu z przedstawicielami PIG, AGH i PW oraz GDDKiA. Do dyskusji zaproszeni także będą przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych z zakresu budownictwa drogowego.Szczegółowe informacje dotyczące planu sesji oraz opłat konferencyjnych znajdują się na stronie internetowej: http://home.agh.edu.pl/~zsmgg/