• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

slajd autostrada

W dniu 9 maja 2018 r. podczas XXIV Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2018 w Kielcach odbyła się konferencja p.t.: „ROZPOZNANIE PODŁOŻA BUDOWLANEGO W DROGOWNICTWIE W ŚWIETLE EUROKODU 7”. Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej.

targi autostrada 2018

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej p.n.: „ROZPOZNANIE PODŁOŻA BUDOWLANEGO W DROGOWNICTWIE W ŚWIETLE EUROKODU 7”, która odbędzie się podczas Targów AUTOSTRADA w Kielcach w dniu 9.05.2018 r. o godz. 11.00 oraz do odwiedzenia naszego stoiska na Targach AUTOSTRADA w Kielcach w dniach 8-10.05.2018 r.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane założenia opracowanych w ramach projektu RID Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego: część 1 -  Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie, część 3 - Wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Tekst: Edyta Majer

 
Download this file (Program Konferencji2.jpg)Program konferencji[0]1727 kB03.05.2018

art 2 logo

W dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Konferencję poprzedziły warsztaty p.n. Rozpoznanie podłoża gruntowego w drogownictwie w świetle wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie warsztatów zaprezentowano referat dotyczący projektu finansowanego przez NCBR i GDDKiA p.n. Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie.

art 1 mapa

W ramach projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie - założono zaprojektowanie i wykonanie badań na poligonach doświadczalnych w wytypowanych miejscach na obszarze całego kraju. Do badań wskazano 13 poligonów doświadczalnych w rożnych rejonach Polski.

W odpowiedzi na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB szkolili pracowników GDDKiA. Szkolenie odbyło się w dniu 28.11.2017 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 60 pracowników z 16 Oddziałów GDDKiA oraz Departamentu Studiów z Centrali GDDKiA.

Szkolenie otworzyła Dyrektor Departamentu Studiów mgr inż. Agnieszka Bogucka, która przywitała uczestników zachęcając do czynnego udziału. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele GDDKiA: mgr Tomasz Skowera, mgr Paweł Zysk oraz mgr Artur Ładoń. Przedstawiciele PIG-PIB dr Edyta Majer oraz mgr inż. Grzegorz Pacanowski wygłosili prezentacje dotyczące projektu RID oraz badań geofizycznych wykonywanych na potrzeby budownictwa drogowego.

Szkolenie GDDKiA.jpg

Szkolenie pracowników GDDKiA [zdj. Edyta Majer]