• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

logowpgi

W dniu 18 października 2017 r. podczas 6. Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI) odbyła się sesja informacyjna projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie poświęcona zagadnieniom projektowania badań podłoża gruntowego, stateczności skarp nasypów i wykopów oraz monitoringowi obiektów drogowych.

Sesję poprowadzili prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz dr Edyta Majer, kierownik projektu, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

dsc 7435

Prowadzący sesję projektu RID

Podczas sesji przedstawione zostały główne cele i efekty projektu. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia dotyczące drogownictwa w zakresie walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego, wykorzystania metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, które wspierają badania podłoża gruntowego, katalogu optymalnych metod badań podłoża gruntowego, opracowania wytycznych do analiz stateczności skarp i zboczy w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich oraz wytycznych do prowadzenia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego jako narzędzia wspierającego działania realizowane w celu rozpoznania podłoża gruntowego.

Projekt RID jest realizowany przez konsorcjum naukowe (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska) w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

W pierwszej prezentacji przedstawiono krótką informację o projekcie, w celu zaznajomienia uczestników z tematyką projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Referatem tematycznym otwierającym sesję była prezentacja dr. inż. Karola Brzezińskiego (autorzy: Karol Brzeziński, Paweł Tutka i Maciej Maślakowski - Politechnika Warszawska) dotycząca zagadnień walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Omówiona została problematyka stosowania różnych wzorów korelacyjnych dotyczących oszacowania tego samego parametru.

 dsc 7398dsc 7376

Prezentacja dotycząca walidacji metod badań - dr inż. K. Brzeziński (z lewej) oraz autor prezentacji AGH - dr inż. Ł. Ortyl (z prawej)

Kolejnym referatem było wystąpienie p.t. „Geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa” (autorzy: Łukasz Ortyl, Beata Hejmanowska, Tomasz Owerko, Przemysław Kuras, Rafał Kocierz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). Autorzy omówili wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby projektu oraz przedstawili jak ważne są one  w trakcie realizacji inwestycji liniowych zarówno na etapie planistycznym jak i realizacyjnym.

Następna prezentacja dotycząca katalogu optymalnych metod badań podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa została zaprezentowana przez dr Edytę Majer (autorzy: Marta Sokołowska, Edyta Majer, Zbigniew Frankowski, Grzegorz Pacanowski – Państwowy Instytut Geologiczny - PIB). W prezentacji przedstawiono wybrane metody badań geologiczno-inżynierskich, geofizycznych i teledetekcyjnych pozwalające na rzetelną charakterystykę modelu geologicznego oraz wyniki jakościowej waloryzacji metod badawczych na potrzeby budownictwa drogowego.

 dsc 7409dsc 7413

Prelegenci: dr E. Majer i mgr inż. A. Stopkowicz (od lewej)

Kolejnym referatem było wystąpienie mgr inż. Agnieszki Stopkowicz, która przedstawiła wytyczne do analiz stateczności skarp i zboczy w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich (autorzy: Agnieszka Stopkowicz, Marek Cała, Michał Kowalski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). Autorzy przedstawili w prezentacji jak ważna jest ocena stateczności oraz dobór metod obliczeniowych.

Następnym zagadnieniem zaprezentowanym przez dr inż. Aleksandrę Borecką (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) podczas sesji RID była problematyka dotycząca monitoringu powierzchniowego i wgłębnego jako narzędzia wspierającego działania realizowane w ramach rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa.

dsc 7415dsc 7423

Prelegenci: dr inż. A. Borecka i mgr inż. P. Zysk(od lewej)

Sesję RID zakończył referat mgr inż. Tomasza Skowery, mgr Pawła Zyska i mgr Artura Ładonia, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący dobrych i złych praktyk w rozpoznaniu warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budownictwa drogowego. W referacie przedstawiono najczęściej popełniane błędy w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim dla obiektów drogowych.

dsc 7427dsc 7431

Prezentacja dotycząca dobrych praktyk i błędów w dokumentacjach geologiczno-inżynierskich na potrzeby budownictwa drogowego mgr A. Ładoń i mgr inż.T. Skowera (od lewej)

Sesja informacyjna projektu RID zakończyła się bardzo interesującą dyskusją, która dotyczyła jakości badań podłoża gruntowego, dostępności do wysokiej klasy sprzętu wiertniczego, potencjału technicznego firm geologicznych, wykonujących badania podłoża gruntowego, odpowiedzialności i etyki zawodowej oraz dobrych praktyk w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim.

Sesja informacyjna projektu RD cieszyła się bardzo dużym zainteresowanie. W sesji RID udział wzięło ponad 100 przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, którzy wymienili się doświadczeniem na temat dokumentowania geologiczno-inżynierskiego dla budownictwa drogowego w Polsce.

dsc 7434

Dyskusja po zakończeniu części referatowej

Sesja RID odbyła się podczas 6. Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI), które zorganizowano w dniach 17-20 października 2017 r. w Rzeszowie. Sympozjum zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz firmę Menard Polska Sp. z o.o., przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Tematem przewodnim Sympozjum były nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie oraz rola geologii inżynierskiej w procesie inwestycyjnym. Informacje dotyczące Sympozjum dostępne są na stronach internetowych Sympozjum 6.WPGI oraz PIG-PIB

Wykonawcy projektu RID dziękują wszystkim osobom i instytucjom za aktywny udział w sesji poświęconej projektowi. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przede wszystkim do Tomasza Skowery, Pawła Zyska i Artura Ładonia za bardzo aktywny udział w sesji RID oraz w Sympozjum WPGI.

Sympozjum przyczyniło się do promocji projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie w środowiskach naukowych, biznesowych i administracji.

 

Tekst: Monika Szabłowska, Edyta Majer

Zdjęcia: Marta Szlasa