• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Druga edycja Warsztatów Geologii Inżynierskiej odbyła się w dniach 6-7 kwietnia w budynku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Organizatorem konferencji byli Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH), we współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Oddziałem Małopolskim Polskiego Komitetu Geotechniki. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był mgr inż. Jacek Stanisz. Celem warsztatów była integracja środowiska związanego z geologią inżynierską oraz wymiana doświadczeń i prezentacja realizowanych projektów. Tematyka warsztatów dotyczyła prawnych aspektów dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, wykonywania i interpretacji badań gruntu oraz przykładowych rozwiązań projektowych w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie.

Przedstawiciele PIG-PIB po raz kolejny mieli okazję zaprezentować możliwości korzystania z danych geologicznych gromadzonych i udostępnianych w ramach państwowej służby geologicznej oraz podkreślić jak ważne jest rozpoznanie podłoża w procesie inwestycyjnym. W przerwach pomiędzy sesjami, przedstawiciele PIG-PIB prezentowali uczestnikom sposób korzystania z przeglądarki GeoLOG oraz możliwości pozyskania i przeglądania danych zgromadzonych w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich. Wyjaśniali także jak ważne jest rozpoznanie podłoża w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu przestrzenią podziemną miast. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

promocja_stoisko.JPG

Przedstawiciele PIG-PIB promują projekt RID, zachęcają do korzystania
z danych geologicznych i zapraszają na 6 Sympozjum Współczesne
Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce [zdj. M. Sokołowska]

W sesji dotyczącej przykładowych rozwiązań projektowych w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie, kierownik projektu dr Edyta Majer przedstawiła dotychczasowe rezultaty projektu "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie", realizowanego
w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych.

dr Edyta Majer prezentuje rezultaty projektu " Nowoczesne metody
rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie" [zdj. M. Sokołowska]

Dyskusje wśród uczestników warsztatów wywołały wystąpienia dotyczące aspektów prawnych dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Szczególnie gorąco rozprawiano o i możliwych zmianach w prawie, które miałyby usprawnić proces inwestycyjny.

Udział w II Warsztatach Geologii Inżynierskiej był także okazją do zaproszenia uczestników na organizowane w dniach 17-21 października 2017 r. 6 Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, którego tematem przewodnim są nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie.

Fotorelacja z Warsztatów jest dostępna na stronie organizatorów.

 

Autorzy: dr Marta Sokołowska i mgr Malwina Judkowiak