• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

W odpowiedzi na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB szkolili pracowników GDDKiA. Szkolenie odbyło się w dniu 28.11.2017 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 60 pracowników z 16 Oddziałów GDDKiA oraz Departamentu Studiów z Centrali GDDKiA.

Szkolenie otworzyła Dyrektor Departamentu Studiów mgr inż. Agnieszka Bogucka, która przywitała uczestników zachęcając do czynnego udziału. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele GDDKiA: mgr Tomasz Skowera, mgr Paweł Zysk oraz mgr Artur Ładoń. Przedstawiciele PIG-PIB dr Edyta Majer oraz mgr inż. Grzegorz Pacanowski wygłosili prezentacje dotyczące projektu RID oraz badań geofizycznych wykonywanych na potrzeby budownictwa drogowego.

Szkolenie GDDKiA.jpg

Szkolenie pracowników GDDKiA [zdj. Edyta Majer]

Program szkolenia objął 6 prezentacji poprowadzonych przez pracowników GDDKiA z Departamentu Studiów z Centrali oraz pracowników PIG-PIB. Taktyka prezentacji była następująca:

  • Projekt RID-32 Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie;
  • Obowiązujące w GDDKiA regulacje dotyczące rozpoznania warunków gruntowo-wodnych;
  • Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji    inwestycji - wprowadzenie i zasady stosowania;
  • Kontrola badań terenowych;
  • Projektowanie i dokumentowanie badań podłoża – zasady i zalecenia Podstawowe metody badań geofizycznych wykonanych na potrzeby budownictwa drogowego Dobre i złe praktyki w dokumentowaniu podłoża. Weryfikacja opracowań – cele i metodyka.

2.jpg

mgr inż. Grzegorz Pacanowski z PIG-PIB przedstawia problemy badań geofizycznych

w budownictwie drogowym [zdj. Edyta Majer]

Szkolenie poprowadzono w formie otwartej dyskusji między pracownikami GDDKiA i specjalistami PIG-PIB. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem pracowników GDDKiA. Dyrektor Departamentu Studiów w podsumowaniu szkolenia zapewniła uczestników o kontynuacji takiej formy wymiany doświadczeń i wiedzy.

 

Autor: dr Edyta Majer