• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

art 1 mapa

W ramach projektu RID - Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie - założono zaprojektowanie i wykonanie badań na poligonach doświadczalnych w wytypowanych miejscach na obszarze całego kraju. Do badań wskazano 13 poligonów doświadczalnych w rożnych rejonach Polski.


Na podstawie programów badań wykonano bardzo szeroki zakres prac i badań.
Przeanalizowano ponad 600 dokumentów dotyczących badań podłoża budowlanego.
Opracowano katalog metod badawczych zawierający ponad 230 metod.


Wykonano:

  •  55 wierceń - 6 technik wiertniczych
  •  112 sondowań – 4 rodzaje sondowań
  •  55 km profilowań, 171 pomiarów punktowych – 9 metod geofizycznych
  •  424 km2, 327 ha, 167 pomiarów punktowych – 8 metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
  •  839 parametrów fizycznych, 41 parametrów wytrzymałościowych, 57 parametrów odkształceniowych – 24 metody badań laboratoryjnych


Wyniki zostały przeanalizowane i zgromadzone w cyfrowej bazie danych GIS o podłożu budowlanym.
Wyniki stanowiły podstawę opracowania dokumentu Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.


Autor: Edyta Majer

 
Download this file (2017.12.31 RID w liczbach.pdf)RID w liczbach - prezentacja[0]1952 kB14.05.2018