• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Uczestnikami seminarium projektu RID byli przedstawiciele zespołów badawczych PIG-PIB, AGH oraz Zamawiającego GDDKiA.
W dniu 17 maja 2016 r. uczestnicy seminarium wzięli udział w sesji referatowej, której tematyka objęła analizę przydatności metod geofizycznych, systemy informacji przestrzennej oraz zagadnienia dotyczące dokumentowania podłoża gruntowego.

Prace budowlane na trasie S7 [zdj. Alicja Lewandowska]

Główną tematyką seminarium był wybór lokalizacji poligonów badawczych oraz wskazanie zakresu badań podłoża gruntowego do wykonania na tych poligonach w celu uzupełnienia bazy danych wyników archiwalnych i przeprowadzenia walidacji metod badawczych.
W dniu 18.05.2016 r. uczestnicy seminarium wzięli udział w warsztatach terenowych na Zamku w Pieskowej Skale k. Ojcowa. W trakcie warsztatów poruszono wątek budowy infrastruktury drogowej w trudnych warunkach geologicznych oraz wątek przekopów w twardych i niespękanych oraz miękkich i spękanych skałach w świetle braków legislacyjnych odpowiedniego rozporządzenia.

Widok na Pieskową Skałę [zdj. Alicja Lewandowska]

Merytoryczny charakter seminarium pozwolił na przykładzie prezentacji uszczegółowić plan prac na planowanych kolejnych etapach realizacji projektu. Spotkanie 2/3 konsorcjantów (PIG – PIB, AGH) z Zamawiającym (GDDKiA) umożliwiło dodatkowo sprecyzować zakres wybranych elementów, które mają się znaleźć w wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Nacisk w dyskusji położono przede wszystkim na aspekt geologicznych badań podłoża, który dla Zamawiającego ma wartość najważniejszą. Zgodnie przyznano, że badania podłoża w wersji obecnych i wciąż aktualizowanych wymagań stanowią jeden z najważniejszych elementów na etapie projektowania inwestycji drogowych.

 

Autor: mgr Magdalena Zdonek

Zapisz