• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

zdjecie 0

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Lublinie pod hasłem „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe” odbyła się II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej. Konferencja została zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy, Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów.

 Na konferencji przedstawiono szerokim zakresem tematycznym dotyczący m.in. dróg o nawierzchni betonowej, stabilizacji i wzmocnienia gruntu oraz monitoringu jakości w budownictwie drogowym. W konferencji udział wzięło 180 przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu z branży drogowej, których referaty przedstawiły doświadczenia oraz dostarczyły cennej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technicznych służących poprawie stanu sieci drogowej, zwiększaniu trwałości dróg, a także większej efektywności nakładów na budowy i modernizacje dróg.

zdjecie 1

Uczestnicy Konferencji, która odbyła się w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Konferencje otworzył prezes PKD Zbigniew Kotlarek. Podczas otwarcia wystąpili prorektor Politechniki Lubelskiej prof. Anna Halicka, dyrektor ds. rozwoju Grupy Ożarów Marek Surowiec, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie Mirosław Czech.

zdjecie 2

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek.

zdjecie 3

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie Mirosław Czech

Podczas konferencji odczytano list od p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, w którym czytamy, że skala realizowanych oraz planowanych na najbliższe lata na terenie woj. lubelskiego inwestycji drogowych będzie stanowiła duże zadanie dla branży drogowej.

Program konferencji podzielony został na cztery bloki tematyczne. Sesja I dotyczyła nawierzchni betonowych, w sesji II zajęto się tematyką podbudowy, wzmocnienia i stabilizacja gruntów, w sesji III zaprezentowano zagadnienia związane z nowoczesnymi nawierzchniami drogowymi, sesja IV podzielona na dwie części związana była z monitoringiem i diagnostyką w drogownictwie.

W sesji II dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego wygłosiła referat na temat nowych wytycznych badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego.

zdjecie 4

Dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB podczas prezentacji

Każda sesja była zakończona ożywioną dyskusją, zwłaszcza pomiędzy przedstawicieli branży drogowej i środowisk naukowych. Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat budowy dróg w tym między innymi w zakresie badań geologicznych podłoża budowlanego inwestycji drogowych była istotnym elementem konferencji.

zdjecie 5

Dyskusja dotycząca kosztów budowy nawierzchni drogowych

Wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i reprezentowanymi przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnikę Warszawską w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt był realizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie:

www.pgi.gov.pl/drogi

http://rid.agh.edu.pl

Tekst: Edyta Majer na podstawie materiałów własnych oraz http://kongresdrogowy.pl

Zdjęcia: http://kongresdrogowy.pl

Prezentacja do pobrania.

 

 
Download this file (PKD_Lublin.pdf)PKD_Lublin[1]5503 kB18.12.2018